BOLIGFORENINGER

Bor du i etagebolig eller rækkehus, skal du sortere dit affald i papir, pap, glas, metal, hård plast og dagrenovation, ligesom alle andre i kommunen. Men i dit område skal du måske aflevere affaldet på centralt placerede affaldsøer.

Find din nærmeste affaldsø
Finden Sie die nächste Abfallsammelstelle
Find your way to the nearest waste platform

Gældende for de delvist nedgravede affaldsøer:
De delvist nedgravede affaldsøer tømmes efter behov. De er monteret med niveaumålere, som automatisk sender en besked ind til Renovest, når beholderen er klar til tømning.

Hurtig hjælp til sortering:
Brug vores sorteringsvejledning når du er i tvivl om, hvordan du skiller dig af med en given affaldstype.

Reglerne for boligforeninger er de samme som ved by- og landzone og sommerhusområde. Det er din udlejers ansvar at overholde reglerne og at sikre, at du har kapacitet nok i din affaldsbeholder.

  • Din affaldsbeholder skal kunne rumme den affaldsmængde, du har.
  • Har du for lidt plads i din affaldsbeholder og sidder du til leje, skal du henvende dig hos boligforeningens vicevært eller hos din private udlejer.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte Renovest på 98683200 eller info@renovest.dk for information, råd og vejledning.