HUSSTANDE

Gælder for alle parcelhuse og landejendomme i både by- og landzone:

  • Vi tømmer din dagrenovation hver 2. uge.
  • Vi tømmer containerne med genanvendelige materialer hver 6. uge.
  • Storskrald og miljøkasse hentes 5 gange årligt.

Suppleringscontainere:
Til overskydende emballageaffald tilbyder vi suppleringscontainere. Kontakt os på 98 68 32 00 for nærmere information.


Det påhviler borgeren og grundejeren at sikre, at de udleverede containere til dagrenovation til stadighed er rene indvendigt og udvendigt (så vidt muligt).

Du kan se (og udskrive) din aktuelle tømningskalender på MIN SIDE.

Rabat-/skelordning:
  • Du kan opnå rabat på 130 kroner om året, hvis du stiller alle dine containere ud til skel på de respektive tømningsdage, eller vælger at etablere en fast standplads i skel.
  • Ved skelordning forstås, at der maksimalt må være 3 meter fra skel til den fjerneste container.
  • Bemærk: Stiller du i forvejen dine containere ud til skel på tømningsdagene - eksempelvis fordi du ikke opfylder regulativerne for adgangsforhold (grus, græs, stigning eller lign.) - skal du aktivt tilmelde dig skelordningen for at opnå rabatten.

Tilmelding til rabat-/skelordning skal ske på MIN SIDE

Her kan du se, hvilke regler og krav der stilles til adgangsforholdene på din adresse:
Adgangsforhold i byen
Adgangsforhold på landet