KOMMUNE

VESTHIMMERLANDS KOMMUNE

Renovest indsamler dagrenovation, storskrald, papir, pap, glas, metal, hård plast, farligt affald og driver fire genbrugspladser i Vesthimmerlands Kommune.

Alle spørgsmål om affald rettes til:

Renovest A/S
Stengårdsvej 33, Oudrup
9670 Løgstør
Tlf.: 98 68 32 00
Mail: info@renovest.dk