VISIONER

Mission

 • Renovest skal være vore borgeres, virksomheders og kommunens garant for en korrekt, serviceminded og konkurrencedygtig affalds- håndtering på alle niveauer.


Vision
 • Renovest tilbyder et varieret og dækkende udbud af affaldsløsninger som brugerne efterspørger med en høj miljøstandard og en høj grad af fleksibilitet til den lavest mulige pris.
 • Renovest vil være kendt for en professionel og kompetent service samt et højt informationsniveau.
 • Renovest vil være kendt for at kunne levere nye affaldsløsninger samt komplet administration indenfor affaldsområdet.
 • Renovest er brugernes videncenter i spørgsmål om affald

Renovest arbejder ud fra 4 grundprincipper:

Vi har OMTANKE FOR MILJØET
 • Vi sikrer mest muligt miljø for pengene via vores daglige handlinger og beslutninger.
 • Renovest vil være med i front når det handler om at skåne miljøet.
 • Vi yder aktiv støtte gennem genbrug.
 • Medarbejdere på alle niveauer tager ansvar for egen og fælles indsats for at optimere affaldets værdi og minimere ressourceforbrug.

Vi har en VELFUNGERENDE ORGANISATION
 • Vi uddelegerer ansvar og kompetence inden for en fælles ramme.
 • Vi ønsker engagerede og fleksible medarbejdere og ledere.
 • Vi har fokus på helheden og tager ansvar for både egen, medarbejderes og kollegers indsats.
 • Vi handler i overensstemmelse med det, vi siger.
 • Vi skaber tillid gennem åben og ærlig dialog.
 • Vi opbygger et godt og levende arbejdsmiljø.
 • Vi stiller krav til vores brugere og til hinanden.
 • Vi fremmer videndeling og sikrer kontinuerlig uddannelse og udvikling.
 • Vi udviser social ansvarlighed.
 • Vi glæder os over og fremhæver hinandens succeser.
 • Vi har en uformel og humoristisk omgangstone, som skaber et positivt sammenhold.

Vi er EXCELLENTE I SERVICE
 • Renovest leverer affaldsløsninger på alle niveauer og tilbyder komplette og brugertilpassede kundeløsninger. En komplet løsning er den løsning som "brugeren" har behov for - dvs. en høj grad af frit valg og fleksible ordninger.
 • Renovest skal være positivt synlig og nærværende i brugernes bevidsthed. Vi skal yde en professionel og kompetent service i "borgerhøjde".
 • Vi styrker en serviceminded kultur, der sikrer "imagepleje" på alle niveauer. Det betyder f.eks., at vi altid møder borgere med et smil, at vi har en kort reaktionstid.

Vi deler VÆRDIFULD VIDEN
 • Vi er brugernes kontaktsted om affald uanset spørgsmålets art.
 • Vi opsøger aktivt og tager ansvar for, at relevant viden tilgår organisationen og er tilgængelig for medarbejdere og brugere.
 • Vi er troværdige i vores kommunikation for at kunne øge brugernes viden og ændre deres holdninger og adfærd. Vores egen adfærd og de holdninger og værdier, som kommunikeres ud, skal også efterleves i praksis.
 • Brugerne skal have let adgang til aktuel og relevant information, der i høj grad baseres på "selvbetjening" med vores hjemmeside som "rygrad" i informationen.
 • Renovest ønsker at være med i front med udviklingen på affaldsområdet. Vi skal have fokus på at kunne spotte nye muligheder samt være i stand til at omstille og tilpasse virksomhedens aktiviteter til interessenternes behov.